+420 576 771 365 info@kapazlin.cz

Contact

Kontakty

Centrála, Sekretariát

Ing. Michaela Vajdíková
Tel.: +420 576 771 365
Mobil: +420 735 756 385
E-mail: vajdikova@kapazlin.cz

PUR production

Ing. Martin Rehora   
Vedoucí oddělení PUR produkty
Tel:. +420 576 771 351 
Mobil: + 420 604 261 027 
E-mail: rehora@kapazlin.cz 
Objednávky: pur@kapazlin.cz

Alena Železníková  
Vedoucí odbytu PUR produkty
Tel :. +420 576 771 355 
Mobil: + 420 734 567 173 
E-mail: zeleznikova@kapazlin.cz
Objednávky: pur@kapazlin.cz

Tooling production

Pavel Hrubý  
Vedoucí oddělení nástrojárny
Tel .: +420 576 771 362 
Mobil: +420 735 174 002 
E-mail: hruby@kapazlin.cz
Objednávky: formy@kapazlin.cz

Office seating furniture

Zbyněk Picek
Vedoucí oddělení kancelářského sedacího nábytku
Tel:. +420 576 771 356  
Mobil: +420 605 576 433  
E-mail: picek@kapazlin.cz
Objednávky: zidle@kapazlin.cz

Zdeněk Měřínský  
Obchodní zástupce kancelářský sedací nábytek 
Tel :. +420 576 771 356  
Mobil: +420 733 396 089  
E-mail: merinsky@kapazlin.cz 
Objednávky: zidle@kapazlin.cz

Company management

Ing. Radka Mazalová  
 Jednatelka společnosti
ekonomka 

 Tel:. +420 576 771 354 
 Mobil: +420 603 118 784 
 E-mail: mazalova@kapazlin.cz

Jiří Velísek 
Jednatel společnosti
technický ředitel

Tel:. +420 576 771 362 
Mobil: +420 739 422 596 
E-mail: velisek@kapazlin.cz

S čím vám můžeme pomoci?

We know a lot, but you will not find out if you do not call us.” PUR products meet daily at every step, at home, at work, at a doctor, in a fitness center, on a bike or in a car. , and if we have not done anything yet, we’d like to go with it and make the product to your full satisfaction.

Koncepční návrhy, modelování

Anylýzy, výroba prototypů

Výroba formy

Sériová výroba

Zákaznická podpora