Kombinace tvrdá a měkká integrální pěna

Vybavení kabin dopravních prostředků – palubní desky, madla dveří. Konkrétní výrobek je určen do kabiny autojeřábu a je výsledkem vývojového úkolu dotovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V rámci řešení bylo nutno vyvinout díly s tzv. „soft touch“ povrchem a použít materiály, které splňují náročná kritéria pro použití v dopravních prostředcích –mechanickou pevnost a tvarovou a barevnou stálost v širokém rozsahu teplot. Zároveň vzhledem k nízké sériovosti byl kladen důraz na nízké pořizovací náklady zařízení, přičemž na cenu jednotlivých dílů takový tlak vyvíjen nebyl. Stěžejními problémy bylo vyvinout materiály vhodné pro uvedený účel, dále vyřešit soudržnost mezi nosnou vrstvou z tvrdé integrální PUR pěny a měkkou integrální pěnou, která tvoří „soft touch“ povrch výrobku a např. povrchovou úpravu této vnější vrstvy výrobků.